2 روش استاندارد تولید ترمووود

ترمو وود دارای دو روش استاندارد تولید thermo -s و thermo-d می باشد. حرف s در Thermo -Sبه جای کلمه stabilityیا پایداری است که محصولات این روش ،بین 6 الی 8 درصد بسته به میزان رطوبت محیط تغییر ابعاد یا تورم خواهند داشت. گونه های سوزنی این محصولات برای استفاده در اجزای داخل ساختمان ،اتصالات در محیط خشک ،مبلمان داخل ،سونا،اجزای درب و پنجره و گونه های پهن برگ برای …
ادامه مطلب