2 روش استاندارد تولید ترمووود

ترمو وود دارای دو روش استاندارد تولید thermo -s و thermo-d می باشد.

حرف s در Thermo -Sبه جای کلمه stabilityیا پایداری است که محصولات این روش ،بین 6 الی 8 درصد بسته به میزان رطوبت محیط تغییر ابعاد یا تورم خواهند داشت.

گونه های سوزنی این محصولات برای استفاده در اجزای داخل ساختمان ،اتصالات در محیط خشک ،مبلمان داخل ،سونا،اجزای درب و پنجره و گونه های پهن برگ برای اتصالات در هر آب و هوا ،مبلمان ،کف پوش ،سونا و مبلمان فضای باز توصیه می گردد.

حرف D در Thermo - D به جای کلمه Durability یا دوام است که محصولات این روش ،بین 5 الی 6 درصد بسته به میزان رطوبت محیط تغییر ابعاد یا تورم خواهند داشت.

گونه های سوزنی این محصولات برای استفاده در نما و دیوار ،درب های بیرونی ،پشت پنجره ،سونا ،حمام و سرویس بهداشتی ،کف پوش و مبلمان فضای سیز و گونه های پهن برگ برای تمام مصارف مشابه  نوع S با رنگ تیره توصیه می گردد.